Là gì

1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm? Cách phân biệt thập niên và thập kỷ

Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều về thế kỷ, thập kỷ, thiên niên kỷ. Vậy các mốc thời gian này là bao nhiêu năm? Để biết 1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm và cách tính mốc thời gian này. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của dorsetmoon.com nhé!

I. 1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm?

 • 1 thập kỷ bằng 10 năm. Thập có nghĩa là 10, nên có thể hiểu đơn giản rằng thập là 10, vậy 1 thập kỷ là 10 năm.
 • Một thế kỷ bằng bao nhiêu thập kỷ: 1 thế kỷ = 100 năm. Còn 1 thập kỷ = 10 năm, và suy luận là 1 thế kỷ = 10 thập kỷ
Công thức tính thế kỷ sang thập kỷ:
N thế kỷ = n x 10

II. 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

Theo quy ước của Gregory, 1 thế kỷ bằng 100 năm
Theo quy ước của Gregory, 1 thế kỷ bằng 100 năm.
 • Thế kỷ thứ nhất: 1 tháng 1 – 31 tháng 12 Năm 100.
 • Thế kỷ 2: 1 tháng 1 năm 101 đến 31 tháng 12 năm 2000.
 • Thế kỷ thứ ba: 1 tháng 1 năm 201 đến 31 tháng 12 năm 2000.
 • Thế kỷ n: Được tính từ 100 x n – 99 cho đến 100 x n năm.
Hiện nay chúng ta thường nghe nói đến thế kỷ 21, nhiều người muốn biết thế kỷ 21 bắt đầu và kết thúc như thế nào? Áp dụng công thức trên, ta có thể tính đơn giản như sau:
Thế kỷ 21 được tính từ 100 x 21 – 99 = 2001 đến 100 x 21 = 2100 năm.
Có rất nhiều người lầm tưởng rằng thế kỷ 21 là từ năm 2000 đến năm 2099, điều này hoàn toàn sai lầm. Thế kỷ 21 là từ năm 2001 đến cuối năm 2100.

III. Cách phân biệt thập niên và thập kỷ

Thập kỷ là thời gian của mười năm. Thập niên là danh từ đại diện cho thời gian trong 10 năm.
 • Ví dụ: Cuộc chiến kéo dài hơn 2 thập kỷ tức câu này nhằm thể hiện độ dài của cuộc chiến, không kể thời gian diễn ra cuộc chiến. Điều này có nghĩa là cuộc chiến kéo dài 10 năm, mang ý nghĩa là thời gian kéo dài.
 • Đối với cụm từ, “Chiến tranh bắt đầu vào những năm 1980” là để chỉ khoảng thời gian giữa những năm 1980 và cuối những năm 1989. Mọi người sử dụng thập niên khi họ không thể nhớ chính xác thời gian.

IV. 1 thiên niên kỷ bằng bao nhiêu năm?

1 thiên niên kỷ bằng 1000 năm
1 thiên niên kỷ = 10 thế kỷ = 1000 năm.
Có tới 3 cách tính thiên niên kỷ khác nhau:
 • Cách 1: Tính 1 thiên niên kỷ trong khoảng từ x001 đến y002. Tức là, 1 đến 1001 là thiên niên kỷ thứ nhất, thiên niên kỷ thứ hai là từ 1002 đến 2002, và thiên niên kỷ thứ ba là từ 2003 đến 3003.
 • Cách 2: Thiên niên kỷ thứ hai là từ x000 đến x999. 1000 đến 1999 là 1000 năm, và 2000 là 2000 đến 2999.
 • Cách 3: 1 Thiên niên kỷ được tính từ x001 đến y000 năm. Ví dụ, thiên niên kỷ là từ 1 đến 1000 năm, và thiên niên kỷ là từ 1001 đến 2000. Chúng ta đã sống trong thiên niên kỷ 3 từ 2001 đến 3000.

Với những thông tin trên đây hy vọng đã giúp bạn có câu trả lời cho thắc mắc 1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm cũng như cách tính các mốc thời gian này.